A WEBLAP HASZNÁLATÁNAK JOGI FELTÉTELEI

1. A weboldal tulajdonosa
A jelen www.levanter.hu domain néven regisztrált weblap tulajdonosa és üzemeltetője a Levanter Lakóautó Kft. (6721 Szeged, Csongrádi sgt. 2/b.) Ön a weblapra történő belépéssel elismeri, hogy az alábbi feltételeket és pontokat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Informáljuk, hogy a tulajdonos a weblapján lévő információkat és azok használatának feltételeit bármikor módosíthatja, külön értesítés nélkül.

2. Információk és tartalom
Weblapunk tartalmát és műszaki struktúráját folyamatosan frissítjük és fejlesztjük. A weblap műszaki, vagy tartalmi hibáiért a Levanter Lakóautó Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Nem vállal felelősséget továbbá az internetes honlap (és annak szerves részei) használatából eredő közvetlen, vagy közvetett, járulékos, vagy egyéb veszteségért, káreseményért, üzleti vagy egyéb kárért.

3. Internetes linkek és kapcsolatok
A látogatók színvonalasabb kiszolgálása és kényelme érdekében weboldalunkon idegen weblapokra irányító kapcsolódási pontok és linkek kerültek elhelyezésre. A linkeken elért weblapok adataiért, adatvédelmi magatartásáért és tartalmáért a Levanter Lakóautó Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

4. E-mailek
A Weblap használatával beleegyezését adja, hogy a Levanter Lakóautó Kft. az Öntől érkező leveleket (a feladó nevének, címének titokban tartásával) promóciós munkájához felhasználja, azt vagy annak részleteit az interneten, vagy egyéb médiáiban ismertesse, közzétegye.

5. Szerzői jogok és rendelkezések
Weblapunkon szereplő bármilyen írás, kép, reklám, alkotás, védjegy, logó, márkajelzés a Levanter Lakóautó Kft. tulajdona, vagy szerződött joga. Így a weboldalunkon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldal tartalmának bármely része kizárólag a Levanter Lakóautó Kft. engedélyével, annak írásos beleegyezésével használható. Az anyagok másolása, üzleti célra felhasználása, átruházása, feldolgozása, tartalmának módosítása szigorúan tilos.
Olyan magatartás és eszközhasználat, amely a weblap használatát lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, tilos. Ezalatt értendők szoftverek, eszközök, vírusok, spammelés és egyéb, e tárgykörbe tartozó eszköz.
Weblapunkon történő regisztráció során más személy, vagy vállalkozás valós, vagy valótlan adatait megadni, vagy felhasználni tilos és jogellenes.

6. Jogérvényesítés
Weblapunk használatára a magyar adatvédelmi előírások és a magyar jog az irányadó. Mindennemű igény kizárólag Magyarország területén érvényesíthető.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Weblapunkon történő regisztrációja során személyes adatait a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük. Amennyiben regisztrációs weboldalunkon személyes adatainak megadásával regisztrál, vagy bejelentkezik, tudomásul veszi és hozzájárul adatainak kezeléséhez és felhasználásához, az alábbiak szerint.

1. Személyes adatainak biztonsága és felhasználása
A Levanter Lakóautó Kft a tőle elvárható minden olyan intézkedést megtesz, ami védi a regisztrált adatokat illetéktelen és jogosulatlan hozzáféréstől, vagy felhasználástól. A Levanter Lakóautó Kft. nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A Levanter Lakóautó Kft., mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.
Az adatokhoz kizárólag a Levanter Lakóautó Kft ügyvezetője által kijelölt személyek férhetnek, az alábbiakban meghatározott célokkal.

2. Adatgyűjtési célok
- az érdeklődőknek szánt információk elektronikus vagy postai küldéséhez (pl. új termék, akció stb.),
- termékfelmérésekhez, klubtagsághoz,
- nyeremény vagy sorsolásos játékokhoz,
- szolgáltatásoknak, termékeknek, a weblapnak a felmérhető igények szerinti fejlesztéséhez,
- törzsvásárlói, törzslátogatói kedvezmények kialakításához,
- marketing illetve reklámtevékenységünk hatékonyságának fokozására,
- megrendelés, vásárlás esetén a megrendelő, vagy a vevő gyorsabb, könnyebb beazonosítására.

3. A megadott adatokról
Regisztrációja során megadott adatok általában kereszt és vezetéknevet vagy cégnevet, e-mail-címet, postai elérhetőséget, illetve telefonszámot tartalmaznak, valamint a böngészni, használni kívánt weboldal témájával kapcsolatos információkat. A Regisztráció természetesen nem kötelező, Ön eldöntheti, hogy kíván-e ezzel a lehetőséggel élni.
Az adatbázis sérüléséből, megsemmisüléséből eredő károkért, a Levanter Lakóautó Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Nem vállal továbbá felelősséget más által szolgáltatott valós, vagy valótlan adatokért (pl. kiskorú gyermek, gondnokság alatti személy, stb.) .

4. A regisztráció megszüntetése
Regisztrációjának megszüntetéséről a hírlevelek végén található leiratkozási linkre kattintva rendelkezhet. Ebben az esetben nem kap több üzenetet a Levanter Lakóautó Kft.-től.  Amennyiben több módon is regisztrálva van, úgy minden egyes regisztrációt külön meg kell szüntetnie. Amennyiben regisztrációjának megszüntetéséről rendelkezik, erről visszaigazolást kap. Vitás esetben Önnek hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy a kommunikáció Ön és a Levanter Lakóautó Kft. között létrejött. Adatait a hírlevelek végén található adatmódosítási linkre kattintva frissítheti vagy módosíthatja.

5. Egyéb, elektronikus információk
A weblapon történő látogatás során olyan láthatatlan, elektronikus illetve műszaki információkat is gyűjthetünk, amelyek általános web-statisztikát szolgáltathatnak. Ilyenek pl. a cookiek, domain-nevek és hasonló információk, amelyeket számítógépének internet-beállításainál módosíthat, korlátozhat vagy tilthat.

A Levanter Lakóautó Kft. kijelenti, hogy fenti adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosíthatja, külön értesítés kötelezettsége nélkül.

Szeged, 2008. december 10.

Zelena Ferenc
ügyvezető

KERESÉS

Bike Cafe Kerékpárüzlet és Szerviz
Az oldal tartalmának személyessé tétele és a biztonságosabb mûködés érdekében honlapunkon cookie-kat használunk. Az OK gombra kattintva kérjük, hogy hagyja ezt jóvá! Jognyilatkozatunkban részletesen leírjuk, hogy miképpen gondoskodunk adatai védelméről. A Jognyilatkozatot az EGYÉB menüpont alatt találja.