A LAKÓAUTÓK TÉLIESÍTÉSE

Ha lassan az ősz is elmúlik akkor a lakóautó tulajdonosoknak számos tennivalójuk van, hogy guruló második otthonuk jól átvészelje a közelgő hideg napokat és tavasszal az új kalandokhoz ismét rendelkezésre tudjon állni.

A tennivalók köre tág határok között változhat, attól függően, hogy tulajdonosa téli túrákat is tervez-e tenni, vagy sokakkal együtt azon a véleményen van, hogy a kempingezés egy nyári foglalatosság. Ha pihenőre kényszerül a jármű, nem mindegy, hogy azt fűtött, de legalább temperált helyen tölti-e vagy szabad ég alatt, esetleg csak a csapadéktól védett helyen, van-e elektromos csatlakozási lehetőség és hogy közterületen pihen-e vagy zárt területen. A következőkben megpróbáljuk felsorolni valamennyi lehetséges tennivalót, azután mindenki a tárolás körülményeinek függvényében választhatja ki a végrehajtandó feladatokat.

Az egész művelet során javasolt a lakóautót és minden felszerelési tárgyat átvizsgálni, hogy szükség van-e javításokra, vagy módosításokra a következő idény előtt. Ezekről célszerű listát készíteni és a téli pihenő alatt a lehetőségeknek megfelelően végrehajtani. A téliesítés első lépéseit már az utolsó kempingezések alkalmával meg lehet tenni.

A munkát célszerű azon felszerelési és használati tárgyak kipakolásával kezdeni, melyeket télen máshol tervezünk használni, vagy a kocsiban várható hőmérséklet, - ez szabad ég alatti tárolás esetén akár mínusz tíz fok alatt is lehet,- károsíthatja. Élelmiszert semmi szín alatt se hagyjunk a lakóautóban télre. A kipakolást egy nagytakarítás kövesse, melynek során valamennyi tároló helyet porszívózzunk ki, majd nedves ruhával törüljünk át. A művelet során különös figyelmet fordítsunk a nyáron esetleg beköltözött hangyák és más rovarok eltávolítására. Ne feledkezzünk el a szúnyoghálókról sem. A rolós kivitelűeket mindkét oldalon nedves ruhával óvatosan törölhetjük le, a fix beépítésűeket ki kell szerelni és körömkefével vízsugár alatt tisztíthatjuk meg. Egy külső mosás is célszerű ilyenkor, hogy a nyáron, az utakon felszedett vagy a fákról lehullott nedvekbe beletapadt szennyezést eltávolítsuk. A nagytakarítás utolsó lépéseként valamennyi gumitömítést vékonyan töröljünk át glicerinnel. Ez lassítja a tömítések öregedését és elkerülhetjük, hogy a hosszú állás során a tömítések rátapadjanak az ablakok plexiüvegére. A gyógyszertárakban beszerezhető 50 grammos mennyiség akár két alkalomra is elegendő lehet.

A következő feladat a legmunkaigényesebb és egyben legfontosabb: a vízrendszer leürítése. Erre az elfagyás okozta károsodások elkerülése miatt van szükség. A műveletet célszerűen előzze meg a rendszer évente egyszer-kétszer amúgy is szükséges vegyszeres átmosatása.

A friss- és szennyvíz tartályok leürítését a leeresztő csapok megnyitásával kezdjük. A víz eltávozása után nyissuk meg a vízmelegítő, vagy kombi kazán leeresztő csapját és minden fogyasztási helyen mind a hideg-, mind a meleg vízcsapokat. Amikor a csapokból már nem folyik víz a vezérlő panelen kapcsoljuk ki a vízrendszer elektromos betáplálását és következhet a csövek kifújatása. Ez, ha rendelkezésre áll, sűrített levegővel végezhető el, de egy nagyobb, gumimatracokhoz, gumicsónakokhoz használatos kézi pumpa is megteszi. Valamennyi hideg és meleg vízcsapnál addig kell fújatni, amíg a csövekből minden víz eltávozik. Csapok vagy leeresztő szelepek megfelelő megnyitásával mindig gondoskodjunk róla, hogy a csövekből a víznek legyen hová távoznia.

Ezt követi a tartályok kitörlése. Az általában a nappali valamelyik ülése alatt elhelyezett frissvíz tartályon felül van egy, vagy két, kb. 15 cm átmérőjű tisztítónyílás, melyet csavaros dugó zár el. Ezek eltávolítása után tiszta szivaccsal lehet az utolsó egy-két liter vizet és az egész idényben felgyülemlett üledéket eltávolítani. Célszerű a tartályt szárazra törölni és legalább néhány órára nyitva hagyni.

Kellemetlenebb feladat a szennyvíztartály kitörlése. Ez(ek) a tartály(ok) általában a lakóautó padlólemeze alatt, az alváz tartói között kap(nak) helyet és rajtuk alul található egy csavaros dugóval lezárt kb. 15 cm átmérőjű tisztítónyílás. Ez csak a kocsi alá fekve nyitható. Könnyíti a helyzetet, ha a műveletet aknára állva végezhetjük. A leeresztő csap elhelyezése és a tisztítónyílás záródugójának kialakítása miatt ezekben a tartályokban kb 1-1.5 cm-nyi, mintegy 8-10 liter víz marad a csapon keresztül történő leeresztés után. Ennek nagyobbik részét a közlekedő edények elve alapján szívhatjuk le egy 60-80 cm hosszú műanyag cső és a csövek kifújatásánál alkalmazott, szívásra állított pumpa segítségével. Az utolsó egy-két litert csak a tisztítónyíláson benyúlva, szivaccsal hozhatjuk ki egyben a tartályt is kitörölve. Itt számítani kell a tartály belsejében lerakódott üledékre (fogkrém, stb.). Javasolható, hogy a tartály oldalfalairól és tetejéről is távolítsuk el a rárakódott szennyezést. Ezzel, és a javasolt vegyszerek rendszeres adagolásával kerülhetjük el, hogy lakóautónkban csatornaszag keletkezzen.

A vízrendszer leürítését a szifonok kimosásával fejezzük be. A mosdó és a mosogató alatti szifonokat az alattuk elhelyezett szekrényekben találjuk, de a zuhanyéhoz ismét a kocsi alá kell feküdni. Itt az alaplemezben vágott nyílásban találhatjuk meg egy záró lemez alatt.

A WC-vel kapcsolatban nincs különösebb tennivaló. Az utolsó használat után még gondosabban mossuk ki a kazettát és ilyenkor javasolt az évente egyszer-kétszer esedékes vegyszeres tisztítás végrehajtása is.

A téli parkolás idejére javasolt valamennyi csap és leeresztő csap valamint a WC tartály kinyitása, hogy a rendszer, ha csak minimális mértékben is, de szellőzni tudjon.

A gázrendszerrel sincs sok tennivaló. Zárjuk el a palack szelepét és az elosztón valamennyi fogyasztó egyedi szelepét is, sőt célszerű a nyomáscsökkentőt is lecsavarni a palackról. Bizonyos kivitelű gáz készülékek olyan kiképzésűek, hogy a kipufogó-levegőző nyílást egy borító sapkával le lehet zárni, ezt is tegyük a helyére.

Marad néhány apróbb tennivaló a felépítménnyel. Célszerű leszerelni a műholdvevő antennáját és a beltéri egységet. Hasonlóan járjunk el a földfelszíni adások vételére szolgáló antennával, ha az erősítővel van egybeépítve. Az elemről működő készülékekből (hőmérők, órák, elektronikus számzáras széf, stb.) javasolt az elemek kiszerelése, hogy a hosszú pihenő alatt az esetleg kifolyó elektrolit ne okozhasson károsodást bennük.

A következő műveleteket már a téli parkolás helyén kell illetve célszerű elvégezni. Parkolásra, ha van lehetőségünk, vízszintes és betonozott vagy aszfalt burkolatú helyet válasszunk.

Felbakolt lakóautó

A hosszú téli pihenő alatt gondoskodni kell arról, hogy a kocsi akkumulátorai (starter és fedélzeti) az állásban és a hidegben ne károsodjanak és tavasszal gond nélkül el tudjunk indulni. Ha van rá lehetőség elegendő pár hetente néhány órára feszültség alá helyezni a kocsit, hogy a töltő visszatölthesse az akkumulátorokat. Figyelem! Egyes régi autóknál a felépítmény töltője nem tölti a starter akkumulátort, ilyenkor ennek töltéséről más módon kell gondoskodni! Ha nem megoldható a rendszeres töltés, az akkumulátorokat ki kell szerelni és lehetőleg legalább 5 C˚-os helyen (pl. garázs) 6-8 hetenkénti csepptöltéssel tárolni. Kiszereléskor mindkét akkumulátornál először a negatív (test) sarut szereljük le. Ezzel elkerülhető, hogy a villáskulccsal zárlatot okozzunk. Ha a kocsiban van riasztó és a szirénának külön akkumulátora, ezt a starter akkumulátor kiszerelése előtt le kell kapcsolni, hogy a főakku hiánya miatt a sziréna ne szólaljon meg és ne süsse ki ezt az akkumulátort. A hidegben feltöltve áttelelő akkumulátorok kevésbé károsodnak.

A legnagyobb körültekintést igénylő feladat a kocsi alábakolása. Erre azért van szükség, hogy a kerekeken és rugókon ne legyen egész télen feleslegesen terhelés, a gumik ne deformálódjanak, különösen, ha az abroncsokban csökken a nyomás. Nem kell a kocsit egészen a levegőbe emelni, elegendő a nyugalmi állapothoz képest 5-6 cm-rel magasabbra hozni. Az alábakoláshoz megfelelő teherbírású eszközöket használjunk, melyeket az első és hátsó tengely közelében a jármű alváza alá helyezünk. Jól alkalmazhatóak a csavaros alátámasztók. Ezek általában nem alkalmasak emelésre, ilyenkor a kocsi emelőjével, vagy hidraulikus emelővel lehet az emelés feladatát elvégezni és a megfelelően beállított alátámasztókra visszaengedni az alvázat. Ezt nagyon óvatosan kell végezni, hiszen a kb. 3 tonna súlyú autó mozgatása veszélyes művelet. A művelet alatt a kocsi kézifékje legyen behúzva és a sebességváltó 1-es vagy hátrameneti állásban. Ha a terep nem vízszintes a kerekeket ki kell ékelni! A feladatot tengelyenként hajtjuk végre úgy, hogy a két oldalon felváltva, kis (1-2 cm-es) lépésekben emeljük fel az alvázat. Így elkerülhetjük, hogy az deformálódjon. Az emelés végén a kocsit úgy kell beállítani, hogy keresztirányban vízszintesen álljon és a tetőről a víz lefolyhasson. Ehhez figyeljük meg, hogy a tetőn hol vannak keresztirányú illesztések, melyek általában gátolják a víz lefolyását. A tetőn megálló eső, vagy megolvadt hólé a hidegebb időben megfagy, és ha beszivárog az illesztésekbe komoly gondot okozhat. Ha szükséges, emelés előtt a kocsi egyik tengelyén lévő kerekek alá tegyünk lapokat. Ezt a nyáron szintezésre használt ékeken felhajtva, vagy a kerékcseréknél szokásos módon megemelve és a szükséges magasságú lapokat a kerék alá téve érhetjük el. Külön gondot fordítsunk arra, hogy az alátámasztók jól felfeküdjenek és egyenletesen kapják a terhelést. Ezért falapokat vagy téglákat célszerű alájuk tenni. A felemelés és alábakolás után eresszük ki a kéziféket, hogy a hosszú pihenő alatt a fékbetétek ne tapadhassanak fel a fékdobra.

Utolsónak marad két apróbb feladat az autóval. Le kell szedni az ablaktörlők lapátjait, hogy a hosszú állás alatt ne "ragadjanak" bele a szélvédő üvegébe. Az üres ablaktörlő karok alá, ahol érintkeznek az üveggel valamilyen gumi vagy lágy műanyag alátétet kell helyezni, hogy ne sérthessék fel a szélvédőt. Célszerű az ablakmosó folyadékot is leereszteni valamilyen műanyag kannába és a tavaszi újraindításig fagymentes helyen tárolni. Erre azért van szükség, mert a nyári feltöltések során nem tudni milyen folyadékok kerültek a tartályba és milyen a fagyáspontja.

Végül mielőtt magára hagyjuk lakóautónkat helyezzük fel a hűtő rácsaira a téli takarólemezeket, valamennyi ablakot és szellőzőt csukjunk be. Egyes tetőablakok fix szellőzőnyílásain erős szél behordhatja a havat. Ezeknél célszerű ezeket a nyílásokat szivaccsal, vagy hasonló anyaggal eltömni. A matracokat és üléspárnákat rakjunk szét, a hűtő, a szekrények és tárolók ajtajait nyissuk ki, hogy a lehetőséghez képest szellőzhessenek. Az ablakok rolettáit nem szabad felhúzni, mert a megfeszített rugók a pihenő alatt "megnyúlhatnak" és tavasszal gond lehet a működéssel. A pihenő idején a hőszigetelés javítására javasolt az ablaknyílásokba valamilyen hőszigetelő anyagból (pl. a fűtőtestek mögött használatos aluminium felületű szivacsból) méretrevágott darabokat helyezni.

A téliesítéssel kapcsolatban lehetnek adminisztratív feladatok is. A kötelező biztosítás és a teljesítményadó megtakarítható, ha járművünket a téli pihenő idejére ideiglenesen kivonjuk a forgalomból. Ezt az önkormányzat Okmányirodájában pár perc alatt 2300 Ft díj ellenében elintézik. Maximum fél évre, de kérésünkre, rövidebb időre is kivonathatjuk a forgalomból. Újabban már nem jegyezik be a kivonást a forgalmi engedélybe. A megadott időpontban a kocsi automatikusan visszahelyeződik a forgalomba. Ha valamilyen okból hamarabb akarjuk forgalomba helyeztetni, ugyanott, ugyanazon díj ellenében elintézik.

Az ideiglenes forgalomból kivonást be kell jelenteni a biztosítónál, aki szünetelteti a szerződést és visszautalja a díj túlfizetést. A forgalomba visszahelyezéskor a szerződés automatikusan aktiválódik. Természetesen gondoskodni kell a szerződés szerinti díjfizetésről. A forgalomból ideiglenesen kivont járművek kötelező felelősségbiztosítását a kivonás időtartama alatt nem lehet módosítani, vagy felmondani, még ha a biztosítási évforduló erre az időszakra is esik. Ilyenkor a biztosítóváltás, vagy a szerződés módosítása csak úgy oldható meg, ha kivárjuk, hogy félév leteltével a korábbi szerződés érdekmúlás miatt automatikusan megszűnjön. Ehhez viszont arra van szükség, hogy még a félév letelte előtt, további néhány napra, - újabb 2300 forintért, - kivonjuk a forgalomból a járművet. Ennek lejártát követően szabadon köthetünk új szerződést, akár a korábbi, vagy új biztosítóval.

A teljesítmény adót az önkormányzat automatikusan törli, de a túlfizetést vissza kell igényelni, vagy marad az adózó számláján és beszámítható a következő évi kötelezettségbe. Itt a kötelezettség a kivonás hónapjának utolsó napjáig áll fenn, és az újbóli forgalomba helyezés napját követő hónap elsején kezdődik újra.

Ha a kocsi műszaki vizsgája lejár az ideiglenes forgalomból kivonás időszakában, gond lehet a visszahelyezéssel. Ha időközben eladjuk járművünket, azt előtte vissza kell helyeztetni a forgalomba.

Bár a rendszámot nem vonják be, sőt a forgalmi érvényességét jelző matricát sem távolítják el a rendszámról, forgalomból ideiglenesen kivont járművel közlekedni nem szabad, sőt közterületen nem is parkolhat.